W dniach 17-20 lipca w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie zorganizowano międzynarodowe warsztaty metodyczno-tematyczne „Doskonalenie instruktorów gaszenia pożarów wewnętrznych”.

Celem warsztatów było szkolenie, unifikacja wiedzy i umiejętności oraz wymiana doświadczeń wśród instruktorów ogniowych z Polski oraz Szwecji, Belgii i Hiszpanii, którzy na co dzień odpowiadają za kształcenie kadry instruktorskiej w swoich krajach oraz współtworzą program z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

W pierwszym dniu szkolenia odbyły się przygotowania – część uczestników (grupa polska) omawiała treści programowe i realizowała wybrane założenia praktyczne.

Od drugiego dnia rozpoczęły się właściwe warsztaty – instruktorzy z Polski, Szwecji, Belgii i Hiszpanii wymieniali się doświadczeniami i doskonalili w dziedzinie gaszenia pożarów wewnętrznych oraz w zakresie prowadzenia szkoleń. Roy Stark ze Szwecji przedstawił szwedzki model szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych i nieprawidłowości w jego adaptowaniu na przestrzeni lat. Ponadto omówił poziomy wyszkolenia instruktorów i przedstawił zakres tematyczny zajęć teoretycznych przed realizacja ćwiczenia typu „demo” (pokazu zjawisk pożarowych). Szymon Kokot-Góra z KW PSP w Olsztynie omówił szczegółowo ćwiczenie „demo” – jego przygotowanie, wskazówki metodyczne oraz przebieg.

W trzecim dniu szkolenia Roy Stark (Szwecja) poprowadził moduły teoretyczno-praktyczne: „Woda jako środek gaśniczy” , „Wymagania dla prądownic do gaszenia pożarów wewnętrznych”, „Wydajność podawania prądów gaśniczych kontra moc pożaru” oraz „Przykłady praktycznych ćwiczeń z prądownicami bez użycia ognia – przygotowanie, wskazówki metodyczne, przebieg”. Ponadto przeprowadzono oraz omówiono pod względem metodycznym ćwiczenie „natarcie na pożar”.

Ostatniego dnia szkolenia ponownie przeprowadzono oraz omówiono pod względem metodycznym ćwiczenie „natarcie na pożar”. Roy Stark oraz mł. bryg. Szymon Kokot-Góra omówili ewaluację pracy instruktorów. Na koniec przeprowadzono ćwiczenie „Kontrola drzwi w celu ograniczania dopływu tlenu do pożaru”.

Warsztaty zostały objęte nadzorem dydaktycznym Biura Szkolenia Komendy Głównej PSP.

Foto. Ośrodek Szkolenia KW PSP Olsztyn

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl