W piątek 21 stycznia zespół powołany przez Komendanta Głównego PSP przekazał Dyrektorowi Biura Edukacji dokumentację zawierającą ‘Koncepcję mobilnego trenażera LPG’.

Całość dokumentacji posłuży, po uzyskaniu finansowania, na doposażenie wszystkich szkół i ośrodków szkolenia PSP w mobilny trenażer. Ujednolicenie kształcenia w zakresie zagrożeń związanych z LPG pozwoli na podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków, zdobycie doświadczenia niezbędnego podczas działań ratowniczych przy zdarzeniach awaryjnych z LPG – informuje Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

W skład trenażera wchodzi: platforma kontenerowa hakowa z wciągarką, zbiornik LPG o pojemności 2700 dm3 z instalacją wewnętrzną doprowadzania gazu do źródeł emisji, zbiornik magazynowy gazu o pojemności 1000 dm3 dopuszczony do transportu (ADR) LPG, niewymagający dodatkowych uprawnień dla kierowcy, szafa sprzętowa na sterowanie, armaturę i narzędzia, elementy pomiarowe parametrów przebiegu ćwiczenia (termopary i wyświetlacz).

W spotkaniu uczestniczyli: Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, Dyrektor Biura Edukacji Komendy Głównej PSP st. bryg. mgr inż. Tomasz Naczas, część zespołu powołanego przez Komendanta Głównego PSP w składzie: st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz – Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności SGSP, bryg. dr inż. Artur Ankowski – SGSP, st. kpt. Dariusz Olcen – Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim.

Foto. SGSP, własne

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl