Kilkuset strażaków Państwowej Straży Pożarnej z czterech województw weźmie udział w ćwiczeniach międzywojewódzkich w Puszczy Noteckiej.  

Ćwiczenia odbędą się w dniach 3-4 kwietnia na terenie nadleśnictwa Karwin, Skwierzyna i Międzychód w województwie lubuskim.

Scenariusz zakłada, że fikcyjny kraj Lubuslandia, czyli województwo lubuskie nie radzi sobie z dużymi pożarami lasów i tamtejsze władze zwróciły o pomoc się za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności. Pozytywnie odpowiedziały trzy kraje, które wysłały moduły do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów.

Będą to moduły GFFFV POZNAŃ, SZCZECIN i WROCŁAW, zbudują one na terenie Puszy Noteckiej własne obozowiska, będą samowystarczalne i dostaną od sztabu zadania, które będą obserwowane i oceniane przez funkcjonariuszy powołanych przez Komendanta Głównego PSP.

W tej chwili Polska w ramach Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności dysponuje sześcioma modułami do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów GFFFV, funkcjonują na bazie sił i środków Państwowej Straży Pożarnej z województw: małopolskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Każdy moduł składa się z samochodów operacyjnych, kwatermistrzowskich, dowodzenia i łączności, quadów, agregatów pompowych, średnich i ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych, samochodów wężowych, nośników kontenerowych oraz kontenerów: kwatermistrzowskich i sanitarnych.

Foto. Pavel Koubek/EU

o autorze

Redakcja/Łukasz