W przyszłym roku Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ma zostać zlikwidowana – to nowy pomysł Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Jak informuje branżowy serwis portalmorski.pl, w ubiegłym tygodniu pojawił się projekt zmiany ustawy o bezpieczeństwie morskim, który zakłada likwidację Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa z dniem 1 stycznia 2021 roku. Jej zadania mają przejąć urzędy morskie. Według resortu zmiany mają poprawić koordynację i wykonywanie zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu, bezpieczeństwa i ochrony żeglugi oraz zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu w ramach środków i zasobów będących w posiadaniu jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej.

W szczególności do dyrektorów urzędów morskich należą sprawy bezpieczeństwa żeglugi morskiej, ochrony portów morskich, korzystania z dróg morskich oraz ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami. Mając na uwadze szeroki zakres działań, należy uznać, że przejęcie zadań służby SAR pozwoli na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie tego rodzaju zadań przy jednoczesnej optymalizacji pracy struktur administracji rządowej i zwiększeniu jej efektywności w ramach zachowania ekonomiki wydatkowania środków publicznych – napisano w uzasadnieniu.

Swojego zdziwienia nie kryją pracownicy służby SAR. – Ta wiadomość spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Jest tam wiele niewiadomych. Chociażby to, jak będą wyglądać nasze dyżury. Zbiorowy układ pracy w Urzędach Morskich pozwala na służby maksymalnie 24 godzinne. U na dyżury trwają po dwa tygodnie. Aby wejść w nowy układ liczba pracowników statków, powinna zwiększyć się trzykrotnie. Takich niewiadomych jest o wiele więcej – powiedział serwisowi portalmorski.pl jeden z marynarzy zatrudnionych na statku ratowniczym.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa powstała w 2002 roku i jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, zatrudnia około 300 osób. Do jej zadań należy między innymi poszukiwanie i ratowanie każdej osoby znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okoliczności w jakich znalazła się w niebezpieczeństwie, oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych środowiska morskiego.

Posiada dwa Centra Koordynacyjne pierwsze w Gdyni (Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne) oraz drugie w Świnoujściu (Morskie Pomocnicze Centrum Koordynacyjne). Zawiadują one 12 statkami ratowniczymi oraz 8 Brzegowymi Stacjami Ratowniczymi rozlokowanymi na całym polskim Wybrzeżu.

Foto. MSPiR

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl