Potwierdziły się informacje ze stycznia. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa jaką znamy zostanie zlikwidowana.

Według projektu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa zostanie zlikwidowana jako państwowa jednostka budżetowa. Mienie będące w jej dyspozycji, w tym nieruchomości znajdujące się na terenie województwa zachodniopomorskiego przejdzie do Urzędu Morskiego w Szczecinie, a na terenie województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i innych obszarach do Urzędu Morskiego w Gdyni. Taki podział dotyczy również pracowników.

Mając na uwadze szeroki zakres zadań wykonywanych przez organy administracji morskiej w obszarze bezpieczeństwa żeglugi, posiadane struktury administracyjne i zasoby ludzkie oraz wyposażenie do wykonywania przedmiotowych zadań (w tym tabor lądowy i wodny, systemy łączności), należy uznać, że włączenie Służby SAR w struktury urzędów morskich pozwoli na jeszcze bardziej efektywne wykonywanie tego rodzaju zadań przy jednoczesnej optymalizacji pracy struktur administracji rządowej i zwiększeniu jej efektywności w ramach zachowania ekonomiki wydatkowania środków publicznych – napisano w uzasadnieniu.

Według resortu w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa zatrudnionych jest około 280 osób, w tym około 50 w komórkach administracyjnych.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl