Senat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadał st. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. Melanii Pofit-Szczepańskiej pierwszy w historii tytuł honorowy doktora honoris causa.

Pani Profesor jest wieloletnim pracownikiem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, a wcześniej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej i Szkoły Oficerów Pożarnictwa. Jest cenionym dydaktykiem, naukowcem i wychowawcą wielu pokoleń oficerów pożarnictwa. Pani Profesor jest niekwestionowanym autorytetem w obszarze fizykochemii spalania i wybuchu.

Efektem długoletniej pracy naukowej, której uwieńczeniem było uzyskanie tytułu naukowego profesora, było 66 publikacji naukowych, 58 referatów na konferencjach i sympozjach, 54 artykuły popularyzujące tematykę pożarniczą, 26 nieopublikowanych prac naukowych, 95 prac badawczych, w tym badania zakończone wdrożeniami i ekspertyzy

– informuje Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

To pierwszy w historii Uczelni nadany tytuł honorowy doktora honoris causa.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl