60-metrowa dostrzegalnia pożarowa w szczecińskim Nadleśnictwie Ośno Lubuskie to najwyższa tego typu konstrukcja wybudowana w unijnym projekcie ochrony przeciwpożarowej.

Jak podają Lasy Państwowe, dostrzegalnia w Ośnie ma konstrukcję stalową kratownicową, na szczycie znajduje się kamera, która pozwala na monitorowanie obszaru w promieniu min. 10-15 km, położonego w granicach czterech gmin, w tym części lasów sąsiedniego Nadleśnictwa Rzepin.

Sygnał z kamery jest przesyłany radiowo do wieży w innym leśnictwie, a stamtąd do punktu alarmowo-dyspozycyjnego nadleśnictwa (PAD). Dlaczego w taki sposób? Powodem jest uksztaltowanie terenu. Aby sygnał z kamery mógł być bezpośrednio przekazywany do PAD, maszt musiałby być o 20 m wyższy, co znacznie podniosłoby koszt inwestycji.

W Lasach Państwowych są 684 dostrzegalnie pożarowe (w tym 406, na których zatrudnieni są obserwatorzy). Ich liczba wciąż rośnie, głównie dzięki funduszom UE, z których LP korzystają w rozwoju systemu ochrony przeciwpożarowej. Dostrzegalnia w Ośnie Lubuskim jest jedną z 34 nowych wybudowanych w LP, dofinansowanych właśnie ze środków zewnętrznych.

Foto. Lasy Państwowe

o autorze

Redakcja/Łukasz