9 lutego 2022 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku odbyła się wideokonferencja kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego.

W naradzie uczestniczyli:

 • nadbryg. Andrzej Bartkowiak – komendant główny PSP,
 • Mariusz Łuczyk – wicewojewoda pomorski,
 • dh Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP,
 • asp. sztab. Tomasz Richert – przewodniczący Pomorskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,
 • asp. sztab. Mareiusz Paprocki – przewodniczący Związku Zawodowego „Florian”,
 • przedstawiciele Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa pomorskiego,
 • komendanci miejscy/powiatowi PSP,
 • przedstawiciele Oddziałów Powiatowych/Miejskich Związku OSP RP.

Pomorski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Socha przywitał gości biorących udział w odprawie.

Następnie zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Siemiętowski omówił zagadnienia z zakresu działań operacyjnych oraz kontrolno-rozpoznawczych.

Zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Dariusz Żywicki dokonał syntetycznego omówienia wydatkowania wszystkich środków finansowych na jednostki PSP oraz OSP w podziale na poszczególne powiaty województwa pomorskiego.

Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak podziękował wszystkim funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom jednostek ochrony przeciwpożarowej za zaangażowanie w wykonywanie zadań oraz przedstawił cele i kierunki na rok 2022.

Wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk wyraził szacunek dla profesjonalizmu, wielkiego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie województwa pomorskiego.

Rok 2021 w krótkim podsumowaniu liczbowym:

 • 1671 strażaków PSP pełni służbę w województwie pomorskim,
 • 32732 zdarzeń (średnio jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały co 16 min. 4 s),
 • 3366 obiektów poddano sprawdzeniu w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 • 2286 osób przeszkoliła PSP w zakresie różnych dziedzin ratownictwa i specjalizacji.

Opracowanie: bryg. Łukasz Płusa, Zdjęcia: Sławomir Nagalski

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl