Wykładowca i wychowawca całej rzeszy absolwentów „poznańskiej aspirantki” Urszula Fietz-Strychalska została w piątek 10 maja awansowana do stopnia starszego brygadiera. W PSP pełni służbę już 46 lat.

St. bryg. Urszula Fietz-Strychalska to nieprzeciętna funkcjonariuszka. Rozpoczęła służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Poznaniu w 1973 r. jako absolwentka Technikum Chemicznego. Codzienna służba połączona z edukacją w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu zaowocowała jej ukończeniem w 1977 r. a następnie podjęciem studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, które ukończyła w 1984 r. Uzyskała tytuł inżyniera pożarnictwa na zaocznych studiach w zakresie specjalizacji taktycznej.

Służbę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podjęła 1 lipca 1992 r. i nieprzerwanie kontynuuje do dnia dzisiejszego jako wykładowca przedmiotu Fizykochemia spalania i środki gaśnicze i przede wszystkim wychowawca całej rzeszy absolwentów „poznańskiej aspirantki”.

Od momentu podjęcia służby jest zaangażowana w usprawnianie procesu dydaktycznego w szkole. Duża kreatywność, inicjatywa i niespożyte zasoby energii przekładają się na innowacyjne rozwiązania w pracowni fizykochemii spalania, co ma wpływ na wysoką ocenę zajęć przez słuchaczy i kadetów. Metodyka tak specyficznych zajęć, wzbogacona nowoczesnymi środkami i pomocami dydaktycznymi przynosi doskonałe efekty dla jakości procesu kształcenia. Pod nadzorem st. bryg. Urszuli Fietz-Strychalskiej funkcjonuje w szkole naukowe koło chemiczne. W ramach dodatkowych zajęć kadeci doskonalą umiejętności z typowych zagadnień związanych z fizykochemią spalania, a oprócz tego udzielają pomocy swoim młodszym kolegom mającym problemy z nauką. Pani brygadier jest niezwykle cenionym i szanowanym pedagogiem w środowisku całego pożarnictwa.

St. bryg. Urszula Fietz-Strychalska pomimo ogromnej wiedzy, doświadczenia i wielu lat służby w 2017 roku podjęła studia magisterskie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu na Wydziale Studiów Społecznych. Złożyła egzamin magisterski 28 marca 2019 roku, uzyskując tym samym tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym. Temat pracy dotyczył: „Oceny i przygotowania PSP i OSP na zagrożenia chemiczne spowodowane atakami terrorystycznymi na terenie Polski”. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że studia podjęła w trybie indywidualnym realizując program studiów w 12 miesięcy.

Na stopień starszego brygadiera została awansowana 10 maja podczas obchodów Dnia Strażaka w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. W trakcie uroczystości została również odznaczona Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Foto. SA PSP Poznań

o autorze

Redakcja/Łukasz