1 lipca na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się nocne ćwiczenia pod kryptonimem „Katastrofa budowlana”.

Podchorążowie wykonywali zarówno zadania ratownicze jak i dowódczo – sztabowe. Do celów szczegółowych należały m. in. wyznaczenie stref niebezpiecznych, stabilizacja naruszonych konstrukcji i przejść, uzyskanie dostępu do poszkodowanych, podjęcie medycznych czynności ratunkowych i ewakuacja. Po opuszczeniu gruzowiska przez ratowników, pracę rozpoczęli przewodnicy z psami którzy przeszukali teren i oznaczyli kolejne osoby. Uczestnicy katastrofy znajdowali się m. in. w zawalonym garażu, w głębokiej studni, w ciasnej przestrzeni, w uszkodzonych pomieszczeniach, pod ciężkimi elementami, na nasypie, oraz w okolicznym lesie. Łącznie było to 13 poszkodowanych i 35 ratowników.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez funkcjonariuszy Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu SGSP. Otwarcia ćwiczeń dokonał koordynator przedsięwzięcia Młodszy Brygadier Rafał Podlasiński i  Prorektor-Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych Brygadier mgr inż. Paweł Fliszkiewicz.

W symulowanej katastrofie udział wzięły: nowopowstała Sekcja Działań Poszukiwawczo – Ratowniczych, Sekcja Ratownictwa Medycznego, Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego oraz grupa Psy Ratownicze OSP – RW. Całość była uświetniona pozoracją medyczną przygotowaną przez Brygadier Karinę Jarosławską – Kolman.

Tekst, foto. mł. kpt. Bartosz Fligier

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl