W poniedziałek minister Mariusz Kamiński podpisał nową decyzję kompetencyjną, która określa zakres obowiązków poszczególnych członków kierownictwa MSWiA.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński będzie nadzorował Policję i Straż Graniczą, podlegać mu będą: Departament Kontroli i Nadzoru, Departament Bezpieczeństwa, Biuro Nadzoru Wewnętrznego oraz Biuro Ministra.

Z kolei sekretarz stanu Maciej Wąsik, który zastąpił Jarosława Zielińskiego będzie pierwszym zastępcą ministra i koordynował działania: Departamentu Porządku Publicznego, Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego oraz Departamentu Zezwoleń i Koncesji. Sprawował będzie również nadzór nad Państwową Strażą Pożarną, Obroną Cywilną Kraju, Służbą Ochrony Państwa, Szkołą Główną Służby Pożarniczej i Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA.

Sekretarz stanu Paweł Szefernaker będzie, w imieniu szefa MSWiA, sprawował nadzór nad wojewodami, a także odpowiadał za współpracę z samorządem terytorialnym. Będzie koordynował działania Departamentu Administracji Publicznej oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Ponadto będzie nadzorował Departament Spraw Obywatelskich, Departament Teleinformatyki oraz Centrum Personalizacji Dokumentów.

Sekretarz stanu Krzysztof Kozłowski będzie nadzorował pracę Departamentu Budżetu, Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji, Departamentu Prawnego, Departamentu Spraw Międzynarodowych, Departamentu Zdrowia, a także Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA.

Podsekretarz stanu Błażej Poboży będzie koordynował pracę Departamentu Komunikacji Społecznej, Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej, Departamentu Funduszy Europejskich, a także Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Będzie też odpowiadał za nadzór nad szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich.

LS/MSWiA

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl