Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie ogłosiła przetarg na wykonanie wielobranżowej dokumentacji dla strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Dukli.

Budowa nowej jednostki w Dukli, drugiej w strukturach Komendy Miejskiej PSP w Krośnie została uznana za kluczową dla zwiększenia bezpieczeństwa na nowo budowanym odcinku S19 od Rzeszowa do Barwinka. W okolicy Dukli droga ekspresowa ma przebiegać m.in. kilkoma tunelami i wiaduktami. Strażacy mają już działkę, która jest w ich trwałym zarządzenie.  

Zgodnie z dokumentacją ma to być budynek w bryle jednolitej składający się z trzech części: głównej z pomieszczeniami socjalnymi, magazynowo – naprawczej z myjnią i hali garażowej z 10 miejscami postojowymi.

Komenda przewiduje, że nowa jednostka będzie liczyła 38-38 strażaków, z czego dwóch w systemie codziennym. W normalnej formie pełnienia służby w strażnicy będzie 10 strażaków, a w przypadku ogłoszenia podwyższonej gotowości maksymalnie 16.

Przewidywane wyposażenie to średni i ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, samochód z drabiną lub podnośnikiem, ciężki samochód ratownictwa drogowego, samochody kwatermistrzowski, rozpoznawczo – ratowniczy i operacyjny, a w przyszłości również motopompa przewoźna, sprzęt pływający, quad z przyczepą i przyczepa transportowa.

Obszar chroniony jednostki obejmie gminy Dukla, Jaśliska, Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe i Chorkówka.

Budowa strażnicy ma zostać sfinansowana z programu modernizacji służb na lata 2022-2025.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego.

Firma, która wygra przetarg będzie miała czas na wykonanie dokumentacji 210 dni od dnia podpisania umowy.

Foto. Krosno112.pl 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl