W sobotę w miejscowości Franciszkowo w powiecie iławskim odbyło się uroczyste otwarcie nowej remizy miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Nowa remiza to budynek o powierzchni 155 mkw., w którym znajduje się garaż na wóz strażacki, pomieszczenia magazynowe, porządkowe, socjalne oraz szatnia z łazienką. Został wyposażony w instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Zagospodarowano również teren, powstały chodniki, dojazdy oraz oświetlenie.

Wartość inwestycji to blisko 627 tysięcy złotych. Na jej realizację gmina pozyskała dotację celową z budżetu województwa warmińsko – mazurskiego w wysokości 50 000 zł (I i II etap) oraz dofinansowanie od samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 100 000 zł (III etap).

Podczas uroczystości jednostka otrzymała również nowy sztandar i lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Renault, który wcześniej używany był w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Iławie.

Wśród przybyłych gości znaleźli się: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bernadeta Hordejuk, przedstawiciele lokalnych samorządów, radni i sołtysi gminy Iława, strażacy OSP wraz z pocztami sztandarowymi.

Foto. UG Iława

o autorze

Redakcja/Łukasz