Z dniem 1 maja 2022 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego nowe jednostki OSP.

Na liście znalazły się 42 nowe jednostki OSP i 28 jednostek, które zostały włączone ponownie na kolejne lata.  

Ponadto z dniem 1 maja 2022 r. Komendant Główny PSP wyłączył z systemu OSP Piwoń, gm. Siewierz, woj. śląskie.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl