Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie i Piszu wzbogaciły się o nowe samochody wężowe.

Samochody zabudowała firma Moto-Truck na podwoziu Renault K440 z napędem 6×6.

Za kabiną, na ramie pośredniej został umieszczony żuraw hydrauliczny Fassi F135 z kompletem zawiesi. W przestrzeni ładunkowej znajdują się pojemniki kratowe do transportu węży, ułożone są w harmonijkę.

Na wyposażeniu samochodu znajduje się między innymi 150 odcinków węży tłocznych W-110, 10 odcinków węży tłocznych W-75, wyciągarka, mostki przejazdowe, pilarka, dyski sygnalizacyjne, zbieracze, smoki ssawne, wodery itp.

Wartość samochodów to 2 mln 160 tys. zł brutto. Zakup zrealizowano w ramach projektu „Zapobieganie oraz usuwanie skutków zmian klimatu poprzez zakup pojazdów i sprzętu pożarniczego do walki z pożarami lasów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020.

W Komendach Powiatowych PSP w Braniewie i Piszu zastąpiły wysłużone samochody wężowe SW-2000 Star 266.

Foto. dzięki KP PSP Pisz

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl