Pięć nowych wozów strażackich trafiło do strażaków-ochotników z powiatu siemiatyckiego na Podlasiu. Oficjalne przekazanie odbyło się wczoraj w Kajance.

W ramach postępowania przetargowego, które zostało przeprowadzone przez Gminę Siemiatycze (lider) do OSP Kajanka, OSP Siemichocze, OSP Dziadkowice, OSP Perlejewo i OSP Milejczyce trafiły średnie samochody ratowniczo – gaśnicze zabudowane przez firmę Stolarczyk na podwoziu MAN TGM 13.290 4×4. Każdy z nich jest wyposażony m.in. w zbiornik wody o pojemności 3500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 350 litrów, autopompę o wydajności 2800 litrów na minutę i działko wodno-pianowe.

Ich wartość to ponad 3 mln 900 tysięcy złotych. Zakup został zrealizowany w ramach projektu ‘Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych’ współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, st. bryg. Piotr Pietraszko – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Marek Bobel – Wicestarosta Powiatu Siemiatyckiego oraz wójtowie i strażacy z gmin, do których trafiły wozy.

Foto. powiat siemiatycki, UG Nurzec-Stacja

o autorze

Redakcja/Łukasz