Podczas dzisiejszej narady rocznej podsumowującej działalność Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu za 2018r. nowi strażacy złożyli ślubowanie.

W naradzie wzięli udział: bryg. Andrzej Bartkowiak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP, Jan Grabkowski – Starosta Poznański, kierownictwo Komendy Miejskiej PSP wraz z dowódcami JRG i naczelnikami oraz przedstawiciele samorządów, OSP, nadleśnictw i związku zawodowego ‘Florian’.

Pierwszym punktem narady było uroczyste ślubowanie. W szeregi poznańskiej straży pożarnej wstąpili: str. Matjasik Jakub, str. Bartol Łukasz, str. Dziuma Dariusz, str. Jurga Adam, str. Pawlaczyk Klaudia, str. Sawada Bartosz, str. Dec Norbert, str. Pietrucha Patryk, str. Strojny Patryk

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, złożyli ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Następnie zastępcy Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Jarosław Zamelczyk oraz mł.bryg. Rafał Kociemba przedstawili dokonania Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2018r.w pionach operacyjno-szkoleniowym i logistycznym. Komendant Miejski bryg. Jacek Michalak podsumował działalność pionu finansowo-kadrowego oraz nakreślił najważniejsze cele strategiczne na 2019r, którymi są:

– kontynuacja budowy nowej strażnicy JRG 4,
– rozbudowa JRG 6,
– rozbudowa Ośrodka Szkolenia,
– prace modernizacyjne na terenie JRG nr 5, 6, 8,
– pozyskanie 2 szt. GCBA,
– doskonalenie systemu dyspozytorskiego,
– realizacja projektów WFOŚiGW w Poznaniu (zakup wyposażenia – zakupy bieżące i inwestycyjne oraz pojazdów).
-budowa wielofunkcyjnego boiska z dodatkową infrastrukturą na terenie JRG 7.

2018 rok był bardzo pracowity dla poznańskich strażaków. W sumie na terenie działania Komendy Miejskiej odnotowano 9449 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Spośród wszystkich zdarzeń odnotowano 2551 pożarów (wzrost w stosunku do roku 2017 o 31,4 %), 5456 innych miejscowych zagrożeń (spadek tj. 20,8 %) oraz 1442 alarmów fałszywych (spadek o 2,2 %).

Foto. KM PSP Poznań

o autorze

Redakcja/Łukasz