Rok 2020 przyniósł 3862 interwencje podjęte przez strażaków na Sądecczyźnie – poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Odnotowano 942 pożary, 2619 miejscowych zagrożeń i 301 zdarzeń, które okazały się fałszywe.

W grupie pożarów odnotowano 913 małych, średnich 27, dużych 1 i bardzo dużych 1. Trzy osoby zginęły w pożarach w Łososinie Dolnej, Woli Marcinkowskiej oraz Maciejowej. W grupie miejscowych zagrożeń odnotowano 340 małych, lokalnych 2293, średnich 65 i duży 1. W grupie alarmów fałszywych 170 było z instalacji wykrywania pożarów, w dobrej wierze 121 i 10 złośliwych – przekazała komenda.

W porównaniu z rokiem 2019 liczba pożarów i fałszywych alarmów spadła odpowiednio o 188 i 37, wzrosła natomiast liczba miejscowych zagrożeń, było ich o 79 więcej.

Foto. KM PSP Nowy Sącz 

o autorze

Redakcja/Łukasz