Pod koniec lutego opublikowany został nowy Ceremoniał Pożarniczy Państwowej Straży Pożarnej.

Ceremoniał składa się z dziewięciu działów. Pierwszy – Ogólne zasady organizacji uroczystości, drugi – Uroczysty apel, trzeci – Uroczysta zbiórka, czwarty – Uroczystości z okazji świąt państwowych, narodowych i dnia strażaka, piąty – Uroczystości pożarnicze, szósty – Uroczystości szkolne, siódmy – Uroczystości o charakterze patriotycznym, ósmym – Uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym, dziewiąty – Uroczystości o charakterze religijnym. 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl