Starszy kapitan Paweł Szymanek został mianowany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 w Warszawie.

Paweł Szymanek przez ostatnie lata pełnił służbę w warszawskiej ‘szóstce’ na stanowisku Zastępcy Dowódcy JRG. Zastąpił brygadiera Grzegorza Bugaja, który został pod koniec kwietnia prorektorem – zastępcą komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej do spraw operacyjnych.

Jednocześnie Komendant Miejski powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Dowódcy JRG 6 kapitanowi Łukaszowi Faraliszowi.

Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6 byli wzywani w ubiegłym roku do 656 zdarzeń, natomiast działająca na bazie jednostki Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego WARSZAWA-6 wyjeżdżała 259 razy, z czego 230 razy do zdarzeń na terenie Warszawy i 29 razy poza granice administracyjne miasta.

Foto. KM PSP Warszawa

o autorze

Redakcja/Łukasz