Ochotnicza Straż Pożarna w Zwonowicach w województwie śląskim wzbogaciła się w ostatnim czasie o nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Samochód został zabudowany przez firmę Stolarczyk na uterenowionym podwoziu Renault D16 ze stałym napędem na cztery koła. Wyposażony jest między innymi w zbiornik wody o pojemności 4500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 450 litrów, autopompę dwuzakresową o wydajności 2500 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 bar i 400 litrów przy ciśnieniu 40 bar, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia i maszt oświetleniowy.

Kosztował 848 700 złotych brutto, z czego 453 700 zł wyłożyła gmina Lyski,  150 tysięcy to dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, 130 tysięcy pochodziło od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazały odpowiednio 60 i 50 tysięcy. Wkład własny jednostki wyniósł pięć tysięcy złotych.

Renault w jednostce zastąpi wysłużonego Jelcza 004.

Foto. czytelnik 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl