Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ogłosił przetarg na dostawę nowego statku pożarniczego dla Portowej Straży Pożarnej.

Zgodnie ze specyfikacją statek powinien być wyposażony między innymi w 
– zbiornik środka pianotwórczego: min. 15 m3,
-pompy pożarnicze o wydajności min. 60 000 l/min,
– działka wodno-pianowe o wydajności min. 20 000l/mi  i zasięgu rzutu 120m
– kurtyny wodne wokół jednostki
– zewnętrzną proszkową instalacje gaśniczą
– typowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, w tym min. zestaw hydrauliczny, pneumatyczny
– zaporę przeciw rozlewom o długości min. 500m. wraz z wyposażeniem
– sprężarkę do ładowania butli aparatów oddechowych
– agregat oddymiający spalinowy
– eksplozymetry, mierniki wielogazowe
– wystawiane i podnoszone systemy do wyciągania rozbitków z wody (siatka i kosz na rufie w strefie ratowniczej)
– łódź operacyjno-ratunkową

Podstawowe wymagania konstrukcyjne to: długość 23-33 m, szerokość – do 14,20 m, zanurzenie maksymalne – do 4,20 m, pojemność brutto – do 500 GT.

Jak można przeczytać, statek ma zapewniać wypełnianie funkcji gaśniczo-ratowniczych na morzu w każdych warunkach pogodowych oraz w warunkach zanieczyszczenia wody rozlewami olejowymi i skażenia atmosfery wyciekiem gazu LPG i LNG.

Nowy ‘Strażak’ powinien zostać dostarczony do 30 czerwca 2022 roku.

Zakup jest realizowany w ramach projektu pod nazwą „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna” o wartości ponad 36 milionów złotych, z czego 1,8 mln zł to dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Foto. Doğusel Gemi Mobilya

o autorze

Redakcja/Łukasz