Szef MSWiA na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzeja Bartkowiaka powierzył mł. bryg. Jarosławowi Tomczykowi pełnienie obowiązków Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Mł. bryg. Jarosław Tomczyk ma 49 lat, ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej. W trakcie swojej 25-letniej służby pracował w komendach Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Łobzie, a ostatnio w Stargardzie, gdzie był Komendantem Powiatowym PSP.

Na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego PSP zastąpił nadbryg. Jacka Staśkiewicza, który wczoraj oficjalnie zakończył swoją służbę i odszedł na emeryturę.

o autorze

Redakcja/Łukasz