Na terenie Komendy Głównej PSP odbyły się obchody 30-lecia powołania formacji połączone z nadaniem nowego sztandaru i odsłonięciem Ściany Pamięci poległych strażaków.

Najważniejszym momentem dzisiejszych uroczystości było nadanie nowego sztandaru Komendzie Głównej PSP. Poprzedni służył strażakom 27 lat.

Sztandar to Bóg, to Honor to Ojczyzna … Choć sztandar przyjmuje Komenda Główna to jest on dla wszystkich strażaków, tak jak to powiedział już w 1995 r., kiedy po raz pierwszy wręczano sztandar Komendzie Głównej,  ś.p. generał brygadier Feliks Dela – powiedział gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny PSP.

Sztandar przekazał przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec, wypowiadając przy tym słowa: W imieniu społecznego komitetu fundacji sztandaru dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przekazuję ufundowany sztandar w celu dokonania aktu wręczenia.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Maciej Wąsik, wręczając nowy sztandar komendantowi głównemu PSP gen. brygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi powiedział: Wręczam Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej sztandar ufundowany przez społeczeństwo i środowisko pożarnicze.

Odsłonięto również ścianę pamięci, która znajduje się w holu Komendy Głównej PSP. Znajdują się na niej nazwiska strażaków, którzy zginęli w czasie działań ratowniczo – gaśniczych oraz ćwiczeń, od 1950 r. do chwili obecnej. Niestety, na uroczystości zabrakło rodzin poległych.


Foto. KG PSP 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl