Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ogłosiła przetarg na dostawę samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Przedmiotem postępowania jest dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego zabudowanego na podwoziu z napędem 4×4, silnikiem o mocy min. 320 KM i kabiną brygadową.

Wóz powinien zostać wyposażony między innymi w zbiornik wody o pojemności min. 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10% pojemności zbiornika wody, autopompę dwuzakresową min. A32/8, zestaw sanitarny, działko wodno-pianowe o wydajności min. 2400 l/min, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy i wciągarkę.

Na sprzęt należy wykonać mocowania.

Firma, która wygra przetarg będzie miała na realizację zamówienia 56 dni od daty zawarcia umowy.

Foto. Łukasz Rutkowski

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl