Ochotnicza Straż Pożarna w Ostródzie od kilku dni dysponuje nowym średnim samochodem ratowniczo – gaśniczym.

Nowy nabytek to Renault D16 z zabudową firmy Stolarczyk, która posiada zbiornik wody o pojemności 4500 litrów, to o dwa tysiące litrów więcej niż w poprzednim samochodzie. Do tego autopompa dwuzakresowa, zbiornik środka pianotwórczego, linia szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy i instalacja zraszaczowa.

Wóz kosztował 795 564 zł brutto. Zakup zrealizowano w ramach projektu ‘Wzmocnienie i wyposażenie służb ratowniczych w Ostródzie, Iławie i Miłakowie’ współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Foto. Patryk Abczyński 

o autorze

Redakcja/Łukasz