Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Hrubieszowie została doposażona w nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy.

Wóz zabudowała firma Stolarczyk na podwoziu MAN TGM 18.320 4×4, wyposażony jest między innymi w zbiornik wody o pojemności 6000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 600 litrów, autopompę o wydajności 3900 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, wyciągarkę, linię szybkiego natarcia itp.

Kosztował blisko 995 tysięcy złotych, środki pochodziły z następujących źródeł: Komenda Główna PSP – 200 tys. zł, WFOŚiGW w Lublinie – 250 tys. zł, WFOŚiGW w Lublinie – pożyczka 300 tys. zł, Starostwa Powiatowego – 144 455 zł, środki własne KP PSP w Hrubieszowie – 100 tys. zł.

o autorze

Redakcja/Łukasz