Strona internetowa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej została dzisiaj przeniesiona do portalu gov.pl i zmieniła wygląd.

Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu – centralną bramą do cyfrowych informacji i usług państwa, tworzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z całą administracją publiczną. Zawiera materiały informacyjne, prasowe oraz multimedia, a docelowo będzie pełnił również funkcję katalogu wszystkich usług, informacji i podmiotów administracji publicznej.

W lipcu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendą Główną PSP a Ministerstwem Cyfryzacji w którym zostały uregulowane warunki współpracy w zakresie umożliwienia Państwowej Straży Pożarnej publikacji treści w ramach Portalu RP dostępnego pod adresem GOV.PL.

Dzisiaj strona internetowa Komendy Głównej PSP zyskała nowy wygląd, typowy dla strony znajdującej się w portalu gov.pl i adres, obecnie to https://www.gov.pl/web/kgpsp

Docelowo w portalu mają znajdować się strony internetowe wszystkich jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.  

o autorze

Redakcja/Łukasz