W poniedziałek 20 kwietnia Komendant Główny PSP powierzył st. bryg. Bogusławowi Brudowi pełnienie obowiązków Zastępcy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

St. bryg. Bogusław Brud ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Od samego początku służby związany z Komendą Powiatową PSP w Trzebnicy, był m.in. instruktorem, zastępcą Dowódcy JRG, Dowódcą JRG, a od 2011 Komendantem Powiatowym PSP.

Akt powierzenia obowiązków w imieniu Komendanta Głównego PSP wręczył jego Zastępca nadbryg. Adam Konieczny w obecności Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Kamińskiego.

Foto. KW PSP Wrocław 

o autorze

Redakcja/Łukasz