W przyszłym roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Opola otrzymają nowe samochody i sprzęt. Taką decyzję podjęli mieszkańcy i władze miasta.

Jak czytamy na stronie opolskiego urzędu, w VI edycji Budżetu Obywatelskiego Opola zostało zgłoszonych 111 projektów. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do głosowania skierowano 93 projekty – 43 ogólnomiejskie i 50 dzielnicowych. Do podziału było 5,2 mln zł, z czego milion na projekty ogólnomiejskie i 4,2 mln na projekty dzielnicowe.

Wśród projektów, które będą realizowane jest zakup nowego samochodu do działań w trudnodostępnym terenie za 150 tysięcy złotych dla OSP Opole-Gosławice, doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole – Szczepanowice za 120 tysięcy złotych oraz modernizacja kuchni i sali w remizie OSP Sławice, na ten cel będzie przeznaczone 200 tysięcy złotych.

Po opublikowaniu wyników władze Opola poinformowały, że po dyskusji na forum posiedzenia Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i uwzględniając zarówno wyniki głosowania, jak i możliwości finansowe miasta Prezydent miasta postanowił przeznaczyć milion złotych z puli środków rezerwowych Budżetu Obywatelskiego na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Czarnowąsy.

W głosowaniu na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Opola na 2020 rok udział wzięło ponad 12 tysięcy osób.

Foto. OSP Czarnowąsy

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl