Opolska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła dzisiaj przetarg na dostawę samochodów.

Przedmiotem postępowania jest dostawa sześciu samochodów. Zamówienie zostało podzielone na części:

Część A: średni samochód ratowniczo-gaśniczy,

Napęd 4×2, kabina brygadowa, zbiornik wody 2500 – 3000 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 2400 l/min, działko wodno-pianowe, wyciągarka, kącik sanitarny. 

Część B: średni samochód ratowniczo-gaśniczy,

Napęd 4×2, kabina brygadowa, zbiornik wody 2500 – 3000 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 2400 l/min, działko wodno-pianowe, wyciągarka, kącik sanitarny. 

Część C: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,

Napęd 4×4, kabina brygadowa, zbiornik wody 5000 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 3600 l/min, działko wodno-pianowe, wyciągarka.

Część D: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,

Napęd 6×6, kabina trzyosobowa, zbiornik wody 9000 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 6000 l/min, działko wodno-pianowe.

Część E: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy,

Napęd 6×6, kabina trzyosobowa, zbiornik wody 8000 l, zbiornik środka pianotwórczego min. 3000 l, autopompa o wydajności min. 6000 l/min, działko wodno-pianowe.

Cześć F: lekki samochód ratownictwa wodnego.

Napęd 4×4, silnik o mocy min. 130 kW, wciągarka, kabina trzyosobowa, zabudowa powinna posiadać dwa przedziały: załogi przystosowany do przewozu dwóch osób; sprzętowy wyposażony w regały z półkami na sprzęt dostarczony przez zamawiającego.

Zakup realizowany w ramach środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zamówienie powinno zostać wykonane do końca października br.

W dokumentacji nie znalazła się informacja do jakich komend trafią samochody.

Foto. KLUCZBORK112.PL

Wozy dla opolskich strażaków. Przetarg rozstrzygnięty

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl