23 maja w Dzienniku Ustaw RP pojawiły się dwa znowelizowane rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji związane z umundurowaniem strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Przed zmianami:

Ubranie specjalne o konstrukcji wielowarstwowej składa się z kurtki o długości ¾ i spodni. Tkanina zewnętrzna w kolorze czarnym lub ciemnogranatowym.

1) kurtka powinna zachodzić na spodnie. Kołnierz kurtki w formie stójki. Rękawy szerokie. W dolnej części kurtki dwie kiszenie kryte patkami, a w górnej prawej części, kieszeń wpuszczana, zapinana zamkiem. W górnej lewej części kurtki pod plisą kryjącą zamek znajduje się kieszeń wpuszczana. Kurtka oznaczona układem taśm ostrzegawczych;

2) spodnie długie z szelkami. Nogawki szerokie i proste. Spodnie w dolnej części nogawek oznaczone układem taśm ostrzegawczych.

Po zmianach:

Ubranie specjalne składa z kurtki, spodni i kurtki lekkiej. Tkanina zewnętrzna ubrania specjalnego w kolorze żółtym, czarnym lub ciemnogranatowym:

1) kurtka o konstrukcji wielowarstwowej i kurtka lekka o konstrukcji jednowarstwowej powinny zachodzić na spodnie. Kołnierze kurtek w formie stójki. Rękawy kurtek szerokie. W górnej części kurtek dwie kieszenie, a w dolnej części kurtek dwie kieszenie wpuszczane kryte patkami. Kurtki oznaczone układem taśm ostrzegawczych;

2) spodnie długie o konstrukcji wielowarstwowej z szelkami. Nogawki szerokie. Spodnie w dolnej części nogawek oznaczone układem taśm ostrzegawczych.

Strażacy będą mogli nosić umundurowanie według starego wzoru do wyczerpania zapasów magazynowych lub zużycia, jednak nie dłużej niż do końca 2027 roku.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Zmianie został poddany załącznik nr 2

1.6.2 Wymagania Ogólne

Przed zmianami:

Ubranie specjalne powinno spełniać wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej potwierdzone deklaracją zgodności WE.

Po zmianach:

Ubranie specjalne składa się z kurtki i spodni spełniających wymagania normy PN-EN-469 oraz kurtki lekkiej spełniającej wymagania normy PN-EN 15614.

1.6.3 Wymagania szczególne

Tytuł otrzymał brzmienie ‘Wymagania szczegółowe dla kurtki i spodni ubrania specjalnego spełniających wymagania normy PN-EN 469’

Całkowicie zmieniony został punkt 1.6.3.1 Opis ogólny.

Otrzymał brzmienie:

Ubranie powinno być wykonane z tkaniny zewnętrznej, z warstwą termoizolacyjną. W przypadku wykonania kurtki z odpinanymi warstwami konstrukcyjnymi, wymagane jest trwałe naniesienie na wszywce identyfikacyjnej nakazu używania kompletnej kurtki, a użycie kurtki pozbawionej wewnętrznych warstw ochronnych powinno być w jednoznaczny sposób widoczne na zewnątrz kurtki.

Dolna krawędź kurtki powinna być zabezpieczona przed podsiąkaniem wody do góry na warstwę termoizolacyjną.

Dopuszcza się oznakowanie kurtki i spodni napisami identyfikującymi formację, które powinny spełniać normę PN-EN 469 w zakresie rozprzestrzeniania płomienia.

Nogawki spodni powinny być szerokie, umożliwiające swobodne zakładania na cholewkę buta strażackiego według pkt 1.9, od dołu zabezpieczone przed podsiąkaniem wody do góry na warstwę termoizolacyjną. Dopuszcza się zastosowanie na wysokości kolan dodatkowych wkładów i wzmocnień chroniących stawy kolanowe.

Uchylony zostaje punkt 1.6.3.3. Szczegółowy opis wyglądu spodni.

Dodaje się pkt 1.6.4. w brzmieniu:

1.6.4. Wymagania szczegółowe dla kurtki lekkiej ubrania specjalnego spełniającej wymagania normy PN-EN 15614

1.6.4.1. Opis Ogólny

Dopuszcza się oznakowanie kurtki lekkiej napisami identyfikującymi formację, które powinny spełniać wymagania PN-EN 15614 w zakresie rozkorzeniania się płomienia.

Rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl