Ochotnicza Straż Pożarna w Świętoszówce w województwie śląskim wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy.

Samochód zabudowała firma Szczęśniak Pojazdy Specjalne na podwoziu Renault D16.

Wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 3500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 350 litrów, autopompę Godiva o wydajności 2800 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, wyciągarkę, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, agregat prądotwórczy, armaturę wodno-pianową itp.

Wóz kosztował 810 tysięcy złotych, połowę tej kwoty wyłożyła Gmina Jasienica, pozostałe środki pochodziły z N/WFOŚiGW, KSRG i firm ubezpieczeniowych.

W historii jednostki jest to drugi fabrycznie nowy samochód, pierwszy został pozyskany 50 lat temu.

Foto. OSP Świętoszówka

o autorze

Redakcja/Łukasz