Dzięki pozyskanym dotacjom druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszczynie wzbogacili się o nowe ubrania specjalne.

Jednostka zdecydowała się na zakup dziewięciu kompletów ubrań specjalnych Ballyclare Xenon PL

Nowe ubrania zapewnią większą ochronę dla strażaków podczas działań ratowniczych. W sumie OSP Paszczyna posiada 15 kompletów ubrań specjalnych zgodnych z obowiązującym wzorcem według rozporządzenia KG PSP – przekazała jednostka.

Zakup był możliwy dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie i Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz budżetu gminy Dębica i środków własnych jednostki.

Foto. OSP Paszczyna 

o autorze

Redakcja/Łukasz