W czwartek 24 września na poligonie szkolnym w Luboniu odbyło się symboliczne zakończenie obozu dla słuchaczy turnusu 30.

Otrzęsiny to mieszanka sprawności fizycznej, umiejętności pożarniczych, humoru oraz wiedzy strażackiej zakończone symbolicznym pasowaniem na strażaka przez świętego Floriana, którym już od wielu sezonów jest kpt. Przemysław Zaradniak – wyjaśnia st. bryg. Tomasz Nowicki.

Pomysłodawcą i głównym inicjatorem tej ceremonii jest st. bryg. Urszula Fietz-Strychalska, która wspólnie ze szkolnym JRG , mł.bryg. Mariuszem Międzybrodzkim – wykładowcą z przedmiotu Sprzęt Do Działań Ratowniczo-Gaśniczych oraz  grupą kadetów drugiego rocznika przygotowała wszystkie zadania do realizacji dla słuchaczy.

Wszyscy uczestnicy zaliczyli przygotowane próby.

Foto: mł. asp. Piotr Janiuk, mł. bryg. Łukasz Kwas, SA PSP Poznań

o autorze

Redakcja/Łukasz