W 2020 roku wraz z nowelizacją ‘Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu’ wprowadzono w lasach nowe oznakowanie dojazdów pożarowych i punktów czerpania wody.

Lasy Państwowe dopuszczają kilka sposobów oznakowania dojazdów pożarowych. Pierwszy to piktogramy malowane na drzewach i innych powierzchnia, znajduje się na nim numer dojazdu pożarowego i strzałka w którym kierunku należy jechać, powinny one zostać namalowane na wysokości minimum dwóch metrów od poziomu gruntu farbą fluorescencyjną.

Początek i koniec tej drogi oznaczony jest zawsze specjalną tabliczką z numerem drogi. Dodatkowo w lasach przy każdym większym skrzyżowaniu dróg leśnych z drogą pożarową, maluję się numer drogi pożarowej wraz z jej kierunkiem, by prowadzący akcję gaśniczą nie musiał tracić czas na orientowanie się w terenie leśnym – wyjaśnia autor facebookowego bloga Borem Lasem Wodą Bagnem.

Drugi sposób to tablice montowane na słupkach, a trzeci tablice kierunkowe umieszczone prostopadle do przebiegu dojazdu pożarowe.

Dopuszczone są także inne rozwiązania jako oznakowanie uzupełniające, na przykład stabilizowane w terenie kamienie (głazy) z nazwą zwyczajową drogi i numerem dojazdu pożarowego, ustawiane w widocznych miejscach.

W 2020 roku znowelizowano również oznakowanie punktów czerpania wody.

Tak jak w przypadku dojazdów pożarowych dopuszczono piktogramy malowane na drzewach, punkt czerpania wody oznaczono literą W, poniżej znajduje się strzałka w którym kierunku należy jechać oraz tablice kierunkowe.

Sam punkt czerpania wody musi być oznakowany tablicą z niebieską ramką i zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA.

Foto. główne fb/ Borem Lasem Wodą Bagnem

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl