21 lutego na rzece Gwda zostały przeprowadzone ćwiczenia grup specjalistycznych działających na bazie Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Komendy Powiatowej PSP w Pile.

W ćwiczeniach udział wzięły wydzielone siły i środki Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘PIŁA 1’ i Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego ‘PIŁA.’ Na miejsce ćwiczeń wybrany został odcinek rzeki w centrum miasta Piły pomiędzy mostem Bolesław Krzywoustego i Zygmunta Starego. Głównym założeniem do ćwiczeń była identyfikacja a następnie neutralizacja źródła skażenia jakie zostało odkryte na rzece.

Część praktyczna ćwiczeń rozpoczęła się od zbudowania stanowisk oraz układu linowego do prowadzenia działań na rzece przez nurków. Do ćwiczeń wykorzystany został sprzętu ratownictwa wysokościowego. Zadania nurków polegały na poszukiwaniu dna rzeki, w celu odnalezienia źródła zanieczyszczenia wody. Strażacy wykonali zadania pod wodą zabezpieczeni w chemicznie odporne kombinezony nurkowe. Jednocześnie z działaniami na rzece podjęli działania ratownicy z grupy chemicznej. Rozpoznali stopień skażenia wody oraz zbudowali sprzęt specjalistyczny do przeprowadzenia dekontaminacji ratowników przebywających w strefie skażonej – poinformował bryg. Zbigniew Szukajło, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Foto. JRG 1 i 2 Piła

o autorze

Redakcja/Łukasz