W przyszłym tygodniu odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu. Jak dowiedział się serwis 300POLITYKA posłowie PiS ‘naprawią’ ustawę o ochronie przeciwpożarowej.

Na ostatnim posiedzeniu doszło do zamieszania i głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości nowelizacja ustawy ochrony przeciwpożarowej przeszła z poprawką Polskiego Stronnictwa Ludowego zgodnie z którą to nie minister spraw wewnętrznych, jak pierwotnie przewidywał projekt, lecz władze samorządowe będą decydować o podziale środków finansowych na OSP.

5000+ dla OSP. Ustawa przyjęta z nieoczekiwaną poprawką

Senacka komisja zajmie się ustawą we wtorek, 30 lipca o 19.

Na dodatkowym posiedzeniu posłowie zajmą się również ustawą o tzw. 500+ dla niepełnosprawnych i wybiorą prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Foto. Sebastian Komorowski

o autorze

Redakcja/Łukasz