Grupa podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej od kilku dni szyje maseczki ochronne.

Jak wiadomo, strażak żadnej pracy się nie boi! Więc w czasie pozostawania w gotowości, angażują się w dodatkową formę pomocy. Dzięki współpracy z władzami i pracownikami uczelni, podchorążowie szyją maseczki ochronne – informuje SGSP

Podchorążowie uszyli już tysiące maseczek, trafiają one do strażaków pełniących służbę w szkolnej Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej i innych służb, którym brakuje materiałów ochronnych.

Straż w służbie ratownikom!Mobilizacja i wsparcie służb – dzięki tym staraniom jesteśmy w stanie współdziałać w walce…

Opublikowany przez Szkoła Główna Służby Pożarniczej Sobota, 28 marca 2020

Foto. SGSP

o autorze

Redakcja/Łukasz