Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie ogłosiła przetarg na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa dwunastu samochodów ratowniczo – gaśniczych. Zamówienie zostało podzielone na części.

Część 1 – dostawa dwóch średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych

Podwozie 4×4, kabina brygadowa, zbiornik wody 2000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa A16/8-2,5/40, działko wodno-pianowe, system piany sprężonej.

Odbiorcy: KP PSP Stalowa Wola, KP PSP Nisko

Część 2 – dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Podwozie 6×6, kabina trzyosobowa, zbiornik wody 8000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 5000 l/min, działko wodno-pianowe.

Odbiorca: KM PSP Rzeszów

Część 3 – dostawa dwóch ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych

Podwozie 4×4, kabina brygadowa, zbiornik wody 5000 – 5500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 3000 l/min, działko wodno-pianowe.

Odbiorcy: KP PSP Lesko, KP PSP Ustrzyki Dolne

Część 4 – dostawa czterech ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych

Podwozie 4×4, kabina brygadowa, zbiornik wody 5000 – 5500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 3000 l/min, działko wodno-pianowe.

Odbiorcy: KM PSP Tarnobrzeg, KP PSP Jasło, KP PSP Leżajsk, KP PSP Łańcut

Część 5 – dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Podwozie 4×4, kabina brygadowa, zbiornik wody 2000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa A16/8-2,5/40, system piany sprężonej, działko wodno-pianowe.

Odbiorca: KP PSP Ustrzyki Dolne

Część 6 – dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Podwozie 4×4, kabina brygadowa, zbiornik wody 5000 – 5500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 3000 l/min, działko wodno-pianowe.

Odbiorca: KP PSP Mielec

Część 7 – dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Podwozie 4×4, kabina brygadowa, zbiornik wody 7000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompa o wydajności min. 4000 l/min, działko wodno-pianowe.

Odbiorca: KP PSP Kolbuszowa

Na dostarczenie samochodów firmy będą miały trzy miesiące od dnia podpisania umowy.

Foto. Grzegorz Fortuna

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl