Dzisiaj na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku odbyło się uroczyste zdanie i przejęcie obowiązków Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość odbyła się dzisiaj, ale formalnie z dniem 7 sierpnia po 30 latach służby na emeryturę przejdzie nadbryg. Jarosław Wendt, został odwołany na własną prośbę. Podlaską Komendą Wojewódzką PSP kierował od 2016 roku, wcześniej był Komendantem Powiatowym PSP w Augustowie. W 2018 roku jako pierwszy funkcjonariusz PSP z województwa podlaskiego został awansowany na stopień nadbrygadiera.

Decyzją szefa MSWiA z dniem 8 sierpnia nowym Podlaskim Komendantem Wojewódzkim PSP zostanie mł. bryg. Sebastian Zdanowicz. Od 24 lat pełni służbę w podlaskiej straży pożarnej, był między innymi Zastępcą Dowódcy JRG 4 w Białymstoku, a od lipca br. pełnił obowiązki Dowódcy JRG 3 w tym mieście.

Zdanie i przejęcie obowiązków Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP odbyło się w obecności Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Jarosław Zieliński – Poseł PiS, Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, gen. brygadier. Leszek Suski – były Komendant Główny PSP, Andrzej Koc – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, komendanci miejscy i powiatowi PSP z województwa podlaskiego, kapelani straży pożarnej oraz przedstawiciele służb mundurowych i instytucji z którymi straż pożarna współpracuje na co dzień.

o autorze

Redakcja/Łukasz