Dzisiaj w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się narada podsumowująca funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej województwa podlaskiego w 2017 roku.

W naradzie udział wzięli: wiceminister w MSWiA Jarosław Zieliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, komendanci miejscy i powiatowi PSP, dowódcy JRG, przedstawiciele zarządów powiatowych OSP i administracji rządowej i samorządowej.

Podsumowanie

W ubiegłym roku podlaska straż pożarna odnotowała 11 645 zdarzeń. 2885 razy strażacy wyjeżdżali do pożarów, 7992 do miejscowych zagrożeń, a 768 do fałszywych alarmów. W porównaniu do 2016 roku ilość zdarzeń spadła o 109.

Najwięcej pracy mieli strażacy z Białegostoku i powiatu białostockiego, interweniowali 3006 razy.

Do Komendy Wojewódzkiej PSP i komend podległych trafiły dwa samochody kwatermistrzowskie, dwa mikobusy do przewozu 9 osób, lekki samochód rozpoznawczo ratowniczy, przyczepa medyczna, łódź płaskodenna, urządzenia do badania aparatów ODO i wentylator oddymiający.

W dalszym ciągu trwa poprawa bazy dydaktycznej Ośrodka Szkolenia PSP w Łapach, na poligonie powstało stanowisko do ćwiczeń z ratownictwa technicznego i chemiczno-ekologicznego, a w przyszłości posadowiony zostanie trenażer do ćwiczeń z gaszenia pożarów wewnętrznych.

Ochotnicze Straże Pożarne

W 2017 roku na przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo- gaśniczych przeznaczono 4 mln 579 tys. złotych – 1 mln 994 tysięcy zł stanowiły wydatki bieżące, a 2 mln 585 tysięcy zł wydatki majątkowe. Udało się zakupić m.in. siedem samochodów ratowniczo – gaśniczych i dwie łodzie.

Jakie plany na 2018 rok?

  • Włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego OSP Lewickie, OSP Andryjanki, OSP Niedźwiadna, OSP Kajanka i OSP Ostra Góra,
  • Posadowienie trenażera na poligonie Ośrodka Szkolenia PSP w Łapach,
  • Dalsza realizacja projektów transgranicznych współfinansowanych ze środków europejskich,
  • Otwarcie sal edukacyjnych OGNIK w KP PSP w Mońkach, Grajewie, Augustowie i Sejnach,
  • Zakończenie dwóch inwestycji: przebudowa i modernizacja Komendy Powiatowej PSP w Sejnach i ogrodzenie terenu KP PSP w Grajewie.

Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy w województwie podlaskim to obecnie 18 Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, cztery posterunku JRG w Czeremsze, Białymstoku (Dojlidy), Dąbrowie Białostockiej i Suwałkach, 190 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i jedna Zakładowa Straż Pożarna PERN w Adamowie.

Foto. KW PSP Białystok

o autorze

Redakcja/Łukasz