Z dniem 1 października Komendant Główny PSP powierzył st. bryg. Robertowi Dzierżkowi pełnienie obowiązków Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

St. bryg. Robert Dzierżek od 27 lutego kierował białostocką strażą pożarną, wcześniej był Dowódcą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 5 w Łapach.

Akt powierzenia obowiązków wręczył Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak w obecności Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Sebastiana Zdanowicza.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz