Na terenie województwa podlaskiego zakończyła się rozbudowa systemu alarmowania. Dzięki temu jest jednym z pierwszych regionów, w którym systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności został objęty cały obszar województwa.

Postępowanie na rozbudowę systemu, które przeprowadził Podlaski Urząd Wojewódzki wygrała firma Digitex.

W ramach zawartej później umowy firma wymieniła 45 wyeksploatowanych kompletów syren, a w nowych lokalizacjach zainstalowano 48 kompletów syren. Ponadto zaktualizowano i skonfigurowano oprogramowanie syrenami alarmowymi centralach wojewódzkich, powiatowych i miejskich, uruchomiono mobilne centrale alarmowe na potrzeby Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku, a Starostwie Powiatowym w Łomży uruchomiono centralę alarmową.

Mobilne centrale alarmowe składają się z komputera przenośnego, pozwalającego na uruchomienie systemu alarmowania w województwie podlaskim za pomocą dedykowanego łącza internetowego. Centrale te są wykorzystywane na potrzeby awaryjnego zarządzania syrenami  z dowolnego miejsca w  województwie.

Wartość zadania to ponad 3,3 mln zł.

Foto. digitex 

 

 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl