Film przedstawia pracę strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Więcborku podczas akcji ratowniczo -gaśniczych w 2018 roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz