Dyrekcja Biebrzańskiego Parku Narodowego dokonała podziału środków, które wpłacili darczyńcy w trakcie pożaru. Pieniądze otrzyma 89 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Według stanu na dzień 7 maja 37 923 darczyńców wpłaciło w sumie 3 547 660,18 zł.

O propozycję podziału zebranej kwoty poprosiliśmy Państwowe Straże Pożarne z powiatów Monieckiego, Grajewskiego, Augustowskiego i Sokólskiego, które koordynowały akcję gaszenia i dysponowały poszczególne jednostki OSP do udziału w akcji. W gaszeniu pożaru przez te dni, wzięło udział łącznie 1007 ratowników, poświęcając na działania ogółem 11 300 godzin – informuje park.

Zdecydowano, że półtora miliona złotych zostanie podzielone według czasu udziału strażaków z danej jednostki w akcji. Na przykład: do 100 godzin – 10.000 zł, do 200 godzin – 20.000 tys. zł, do 300 godzin – 30.000 zł, do 400 godzin – 40.000 zł.

Druga część zebranej kwoty w wysokości 2.047.660,18 zł podzielona została w zależności od powierzchni Parku w danym powiecie i gminie i trafi do 89 OSP (także do 12 OSP które nie brały udziału w tej akcji, ale są i będą w gotowości) działające w 5 powiatach i 14 gminach na których położony jest Biebrzański Park Narodowy.

Lista jednostek, które otrzymają środki przedstawia się następująco.

Foto. Łukasz Rutkowski 

o autorze

Redakcja/Łukasz