18 grudnia 2018 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski spotkał się ze strażakami, którzy byli zaangażowani w zabezpieczanie 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24).

Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości komendantowi głównemu PSP złożył st. bryg. Bogdan Jędrocha, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Komendant główny PSP w swoim wystąpieniu podkreślił, że Państwowa Straż Pożarna po raz kolejny udowodniła, że jest służbą profesjonalną oraz sprawną w działaniu. Zarówno na etapie planowania zabezpieczenia szczytu, jak i podczas jego trwania o czym przekonał się osobiście w trakcie dwóch swoich wizytacji. Z satysfakcją podkreślił, iż to nie tylko jego ocena, gdyż bardzo wysoką notę wystawili naszej formacji również przedstawiciele ONZ.

Zbiórka była również okazją do podziękowań. Komendant główny PSP za realizację zadań związanych z zabezpieczeniem Szczytu klimatycznego COP24, wyróżnił kilkudziesięciu strażaków Państwowej Straży Pożarnej z województwa śląskiego i małopolskiego. Decyzje o przyznaniu nagród finansowych wręczył w asyście śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Kleszczewskiego oraz małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Stanisława Nowaka. Wręczając nagrody podkreślił: „…To dla mnie zaszczyt, że mogłem się tutaj z Państwem spotkać i że w taki sposób będę mógł państwa uhonorować…”

Na zakończenie spotkania podziękował wszystkim biorącym udział w zabezpieczeniu szczytu klimatycznego COP 24 za ich zaangażowanie i postawę w służbie.

KW PSP Katowice

o autorze

Redakcja/Łukasz