Dzisiaj Wielkopolska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej otworzyła oferty złożone w przetargu na dostawę ubrań specjalnych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 500 kompletów ubrań specjalnych. Każdy komplet musi składać się z kurtki i spodni zgodnych z PN-EN 469 oraz kurtki lekkiej zgodnej z PN-EN 15614.

Dostawy zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy polega na dostarczeniu 112 kompletów do 30 października, a etap drugi pozostałych 388 kompletów do 18 grudnia. 

W wyznaczonym terminie swoje oferty złożyły dwie firmy. Pierwsza z nich to Deva Poland, która wyceniła wykonanie zamówienia na 2 420 025 zł brutto, a druga to Rosenbauer Polska, wartość złożonej oferty to 1 949 500 zł brutto. Wykonawcy potwierdzili wykonanie zamówienia w terminach wskazanych przez Komendę i zaproponowali gwarancję trwającą 24 miesiące.

Komenda Wojewódzka PSP na zrealizowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 2 405 000 zł brutto.

Zgodnie z dokumentacją, najwięcej kompletów otrzymają komendy w Poznaniu – 76, Koninie – 37 i Kaliszu – 34. Pozostałe od 1 do 25 kompletów.

Foto. Sebastian Komorowski 

o autorze

Redakcja/Łukasz