Wielkopolska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła przetarg na dostawę ubrań specjalnych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 500 kompletów ubrań specjalnych. Każdy komplet musi składać się z kurtki i spodni zgodnych z PN-EN 469 oraz kurtki lekkiej zgodnej z PN-EN 15614.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą parametry techniczne – 80 pkt. i cena – 20 pkt.

Firma, która wygra przetarg zrealizuje zamówienie w dwóch etapach. Etap pierwszy to dostawa 112 kompletów do 30 października, a etap drugi dostawa pozostałych 388 kompletów do 18 grudnia. 

W pierwszym etapie wszystkie ubrania specjalne trafią do Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, natomiast w drugim etapie otrzymają je podległe komendy powiatowe i miejskie PSP.

Najwięcej kompletów otrzymają komendy w Poznaniu – 76, Koninie – 37 i Kaliszu – 34. Pozostałe komendy od 1 do 25 kompletów.  

Foto. facebook/FrogFootTV

o autorze

Redakcja/Łukasz