Strażacy Państwowej Straży Pożarnej z województwa śląskiego szkolili się w Centrum Bezpiecznej Jazdy w Ostrawie w Czechach.

W szkoleniu, które zostało zapoczątkowane ponad rok temu biorą udział strażacy z województwa: dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego oraz krajów: morawsko-śląskiego, olomunieckiego, pardubickiego, kralowohradeckieg i libereckiego. Jest to element projektu ‘Bezpieczne Pogranicze’ współfinansowanego z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Strażacy pod czujnym okiem instruktorów na specjalnie przygotowanej płycie poślizgowej ćwiczą jak opanować wóz strażacki podczas poślizgu, w jaki sposób bezpiecznie hamować na mokrej i suchej nawierzchni oraz jak ominąć serię przeszkód.

o autorze

Redakcja/Łukasz